Flomvarsel

Skrevet .

Norges vassdrags- og energidirektorat har en sentral rolle i beredskap for flom og skred.  NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner. NVEs regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon.