Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Flomvarsel

Norges vassdrags- og energidirektorat har en sentral rolle i beredskap for flom og skred.  NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner. NVEs regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119