Skredvarsling

Skrevet .

Åknes / Tafjord Beredskap IKS er eit interkommunalt selskap som har ansvaret for overvaking av fjellskred.

Selskapet er lokalisert i Stranda kommune på Sunnmøre og er eigd av kommunane Stranda, Norddal, Stordal, Ørskog, Sykkylven, Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

I dag har selskapet operativ overvaking av områda Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Norddal kommune. Overvakingssystema som er teke i bruk er av det mest avanserte som finst internasjonalt, og vi samarbeider med ei rekke nasjonale og internasjonale fagmiljø. Selskapet har kapasitet til å ta på seg oppdrag med å vere eit fullt operativt overvakingssenter for skred, både nasjonalt og inernasjonalt.

Se også

Åknes/Tafjord Beredskap IKS.