Beredskap og sikkerhet

Skrevet .

Ålesund kommune har det generelle ansvaret for innbyggernes  sikkerhet og trygghet.

Ålesund kommune skal være en trygg og sikker kommune. Vi skal forebygge hendelser og være godt beredt for å takle hendelser som likevel måtte oppstå.

Kommunens beredskapsarbeid skal være helhetlig og systematisk. Vi søker samarbeid med andre der det er mulig og systematiserer arbeidet for å få et best mulig resultat. Dette koordineres av beredskapssjefen.

Ved hendelser skal kommunen være i stand til raskt å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og raskest mulig bringe kommunen tilbake til en normalsituasjon. Kommunens oppgaver er da: 

Totalforsvaret

Området beredskap og forsvar omfatter det som med et annet ord kan betegnes som Totalforsvaret.

Totalforsvarskonseptets grunnprinsipp har siden 1946 vært at samfunnets samlede ressurser, om nødvendig også private ressurser, skal kunne settes inn for å understøtte forsvaret av Norge.

Formålet har vært å verne om Norges territorium, selvstendighet og nasjonale verdier og verne om sivilbefolkningen.

Tilfluksrom

Her er oversikt over pdftilfluktsrom i Ålesund kommune:

 

Nettressurser