Krisehåndtering

Skrevet .

Det er Politiet som har det operative ansvaret ved en større ulykke. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å iverksette tiltak for å lindre omfang og skader. Hver kommune har sin kriseledelse som blir innkalt dersom en større ulykke/krise inntreffer. 

Kriseledelse i Ålesund kommune består av:

Ordføreren har det formelle ansvaret for kriseledelsen, og rådmannen har det operative ansvaret for mannskap og tjenester som skal tre i kraft.

Ålesund kommune arbeider for å forebygge alle typer skader - og å være best mulig forberedt på at krisesituasjoner kan oppstå. Vi gjøre dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne i Ålesund skal leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

Aktuelle hendelser