Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Krisehåndtering

Det er Politiet som har det operative ansvaret ved en større ulykke. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å iverksette tiltak for å lindre omfang og skader. Hver kommune har sin kriseledelse som blir innkalt dersom en større ulykke/krise inntreffer. 

Kriseledelse i Ålesund kommune består av:

  • Ordfører
  • Rådmann
  • Varaordfører
  • Beredskapsleder
  • Kommunalsjefer
  • Kommuneoverlege
  • Informasjonssjef
  • Havnefogd
  • Brannsjef
  • Politistasjonsjef

Ordføreren har det formelle ansvaret for kriseledelsen, og rådmannen har det operative ansvaret for mannskap og tjenester som skal tre i kraft.

Ålesund kommune arbeider for å forebygge alle typer skader - og å være best mulig forberedt på at krisesituasjoner kan oppstå. Vi gjøre dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne i Ålesund skal leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

Aktuelle hendelser

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119