Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for E39 Vegsund - Breivika, Kommunedelplan

thumb E39 Vegsund Breivika


Plan- og byggesaksutvalget har i møte 05.06.2018 fastsatt planprogram for:

Ny E39 – Vegsund - Breivika – Kommunedelplan

Statens vegvesen i samarbeid med Ålesund kommune har utarbeidet det fastsatte planprogrammet for videre planarbeid for E39 på strekningen Vegsund – Breivika.


  pdf   Planprogram for E39 Vegsund - Breivika, Kommunedelplan.


Fastsatt planprogram og sakspapirene er i sin helhet er tilgjengelig på Servicetorget på rådhuse i perioden 13.06. – 04.07.2018.

Grunneiere varsles i eget brev.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn og merknader.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119