Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for Campus Ålesund – områderegulering

thumb campus

Plan- og byggesaksutvalget vedtok i sitt møte 06.09.2016 planprogram som legger opp til en planprosess for å utvikle Campus til er urbant, utadrettet og miljøvennlig knutepunkt.

Vedtak:

  pdf   Planprogram for Campus Ålesund.


Det fastsatte planprogrammet og saksfremstillingen vil være tilgjengelig på Servicetorget på Ålesund rådhus i 4 uker.

Orientering om vedtaket vil bli tilsendt de som har hatt merknader i saken.

Fastsettelse av planprogram er et prosessledende vedtak som ikke kan påklages.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119