Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for Kverve områdeplan.

thumb kverve-omraade

Formannskapet har i møte den 29.04.2014 i sak 039/14 fastsatt planprogram for Kverve områdeplan. Planprogrammet danner rammene for det fremtidige planarbeidet.

Planen er på 357 daa og vil omfatte ubebygd areal vest for Hoffland-feltet, området rundt tunnelportalene på Ellingsøya samt arealet sør for Ellingsøy skole og ned til fylkesvegen.

Målsettinga med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt lokalt bydelssenter, økt boligutbygging i forhold til gjeldende planer, med variert utbyggingsmønster, og for kommunale og regionale offentlige funksjoner.

Vedtak:
pdf  Planprogram_for_Kverve_områdeplan.pdf3.17 MB

Det fastsatte planprogrammet og saksfremstillingen vil være tilgjengelig på Servicetorget på Ålesund rådhus i 3 uker.

Orientering om vedtaket vil bli tilsendt de som har hatt merknader i saken.

Fastsettelse av planprogram er et prosessledende vedtak som ikke kan påklages.

Den videre planprosessen vil skje i samarbeid mellom Ålesund kommune og plankonsulent Leite og Howden AS, på vegne av tiltakshaver/grunneierne for gnr. 147 bnr. 1 og 7.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119