Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for Flisnes Nord, områdeplan.

Ålesund formannskap har i møte 5.12.2011, med hjemmel i § 12-9 i plan- og bygningsloven, fastsatt planprogram for Flisnes Nord,områdeplan.

pdf Ålesund formannskap sak nr. 120 - 05.12.2011     1004.70 Kb

pdf Planprogram for Flisnes nord - områdeplan     1.43 Mb

Planområdet omfatter gjeldende område for industri/lager i kommuneplanen, i tilknytning til rundkjøringa på Flisnes og videre sørvestover langs Flisnesvegen til Storfjordvegen.
Formålet med reguleringen er å legge til rette for sentrumsfunksjoner og boligbebyggelse. Friområder og vegsystem opprettholdes.

Vedtak om planprogram kan ikke påklages, men den påfølgende reguleringsplanen for området legges til offentlig ettersyn. Planprogrammet er tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119