Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for Parkeringsanlegg i fjell, Ålesund sentrum.

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 31.01.2011, med hjemmel i § 4-1 i plan- og bygningsloven (2008), fastsatt planprogram for Parkeringsanlegg i fjell, Ålesund sentrum.

Dokumenter i saken:


pdf Det fast utvalg for plansaker sak nr. 06 -_31.01.2011     58.15 Kb

pdf Planprogrammet for parkeringsanlegg i fjell -_rev.2011     5.92 Mb

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et parkeringsanlegg i fjell i Ålesund sentrum. Programmet inneholder krav til utredning av alternative inn- og utkjøringsløsninger i Rådstugata og Einarvikgata, gode gangadkomster til ulike deler av sentrum, samt prinsippløsning for tilkobling til fremtidig Brosundtunnel.

Konsekvenser bl.a. for geologi, vernehensyn, byrom, trafikk, bomiljø, næringsinteresser, etc skal utredes og en god estetisk utforming av adkomstløsningene skal vektlegges. Medvirkning og informasjon til særlig berørte parter er også vektlagt.

Vedtak om planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn og merknader. Planprogram med FUP’s vedtak er lagt ut på kommunens internettside og tilgjengelig på Servicetorget.

Eventuelle merknader sendes til Ålesund kommune på en av følgende måter:

  • Send elektronisk høring
  • Med post til Ålesund kommune, Serviceboks 1521, 6025 Ålesund
  • På e-post til

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119