Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for Breivikhaugen nord, Blindheimsneset.

FUP har i møte 19.10.2009 med hjemmel i § 4-1 i pbl. (2009), og med nærmere angitt tillegg, fastsatt planprogram for et privat reguleringsarbeid på Breivikhaugen, nord for Blindheimsneset.

Området tenkes regulert til boligformål med tilhørende anlegg, friområder, hensynssoner, m.m. Programmet inneholder krav til utredning av ulike konsekvenser bl.a. for trafikkstøy, biologisk registrering, verneinteresser m.m.

Det faste utvalget for plan saker - 98 - 19.10.2009.pdf 2.07 Mb

Planprogrammet kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være flere muligheter for innsyn, merknader, m.m. Planprogram med vedtak er tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119