Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Planprogram for privat reguleringsarbeid på Kvennaneset på Aspøya.

Planutvalget har i sitt møte 18.05.2009 med nærmere angitte tillegg godkjent planprogram
for privat reguleringsarbeid på Kvennaneset på Aspøya.

Det fast utvalg for plansaker - 51 - 18.05.2009.pdf 1.54 Mb

Området er forutsatt regulert fra dagens industri til et sammensatt byområde med bl.a. annet
boliger, kontor, handel og friområder, særlig i tilknytning til sjøsiden. Programmet inneholder
krav til utredning av ulike konsekvenser bl.a. for trafikk, forurensing m.m.

Planprogrammet kan ikke påklages, men det videre planarbeidet vil skje med flere muligheter
for innsyn, innspill og høring undervegs. Planprogrammet med vedtak er lagt ut på tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119