Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram Borgundfjordtunnelen

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 21.06.2010, med hjemmel i § 4-1 i plan- og bygningsloven (2008), fastsatt planprogram for et privat reguleringsarbeid for undersjøisk tunnel under Borgundfjorden med nytt kryss ved Gåseidvika.

Programmet inneholder krav til utredning av ulike konsekvenser bl.a. for støy, støv, luftforurensing, arkeologiske registreringer, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, trafikale forhold etc.

Planprogrammet kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det bli avholdt møter og være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med FUP’s vedtak er lagt ut på kommunens internettside og tilgjengelig på Servicetorget.

Planprogram 4.11 Mb

Det faste utvalget for plansaker saknr. 47 - 21.06.2010 730.44 Kb

Vedlegg 3 2.91 Mb

Vedlegg 4 798.98 Kb

vedlegg 5-7 6.63 Mb

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119