Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for Gangstøvika reguleringsplan

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 16.08.2010, med hjemmel i § 4-1 og § 12-9 i plan- og bygningsloven (2008), fastsatt planprogram for Gangstøvika reguleringsplan.

pdf Det faste utvalg for plansaker sak nr. 51 - 16.08.2010 66.82 Kb

pdf Planprogram for Gangstøvika reguleringsplan 1.22 Mb


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utnyttelse av området til øvingsområde for brannvesenet, lagringsareal (deponi) og kai-/industriformål, herunder privat øvingssenter. I forhold til tidligere annonsering er planområdet foreslått utvidet til å omfatte Gangstøvikvegen fra Fagerlia vgs nordover til kryssningspunktet mot Borgernes veg. Dette for å innpasse fortau langs Gangstøvikvegen samt  parkeringsplass for brukerne av friluftsområdet.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med FUP’s vedtak er lagt ut på kommunens internettside og tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119