Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Langøya hyttefelt og småbåthavn.

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 21.06.2010, med hjemmel i § 4-1 i plan- og bygningsloven (2008), fastsatt planprogram for følgende plan for Langøya hyttefelt og småbåthavn.

pdf Det faste utvalg for plansaker sak nr. 41 - 21.06.2010 87.22 Kb

pdf Planprogram for Langøya - 02.08.2010 2.02 Mb


Innenfor planområdet planlegges etablert blant annet hyttefelt, småbåthavn, offentlig tilgjengelig badestrand, utleiehytter og servicefasiliteter til småbåthavn. Planprogrammet setter krav om utredning av konsekvenser for blant annet landskap og naturmiljø, friluftsliv, forurensning, fornminner og sjørelaterte forhold.
Planen skal også gjøre rede for masseforflytninger, omfang og kvalitet på servicefunksjoner, etappevis utbygging og utformingskrav.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med FUP’s vedtak er lagt ut på kommunens internettside og tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119