Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bjørge, nord for fylkesvegen.

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 21.06.2010, med hjemmel i § 4-1 i plan- og bygningsloven (2008), fastsatt planprogram for følgende plan for Bjørge, nord for fylkesvegen.

pdf Det faste utvalg for plansaker - sak nr. 43 - 21.06.2010 94.80 Kb

pdf Planprogram for Bjørge - rev etter vedtak - 2010.08.05 4.38 Mb

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge i hovedsak for bolig, evt. noe areal til tjenesteyting i offentlig eller privat regi e.l. Programmet inneholder krav til utredning av ulike konsekvenser bl.a. for støy, trafikale forhold, nærmiljø, friluftsliv, jordvern, landskap etc. Planområdets avgrensning ble endret gjennom vedtaket.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med FUP’s vedtak er lagt ut på kommunens internettside og tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119