Plandialog

Skrevet .

Digital plandialog samler og presenterer informasjon om arealplaner og dokumenter i plansaken.

Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen. Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde 24 timer i døgnet!

Gå inn på inn på utvidet kart. Her ligger reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Se veiledning i filmen laget av Regjeringen.no: