Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Krav til utarbeiding av digitale plankart

Etter vedtak i Ålesund bystyre 01.01.2004, krever Ålesund kommune at alle forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1.gangs behandling.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119