Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barnerepresentant

Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Barnerepresentanten er tilknyttet virksomhet kultur og heter Jens Arne GjørsvikBarnerepresentant, Jens Arne Gjørsvik

| Telefonnr direkte 70 16 24 19.
Eller kontakt via Servicetorget 70 16 20 00.
 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119