Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barn og unges medvirkning

Ålesund kommune ønsker å involvere barn og unge i byutviklingen og har gjennom prosjektet «Aktivt demokrati for barn og unge» prøvd ut ulike måter å la barn og unge få si sin mening om viktige planer og utbyggingsprosjekter.

Å planlegge for et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre (Miljøverndepartementet).

Barnetråkk 

Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Barn og unge registrerer selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene. Dette gir kommunen oppdatert kunnskap for bedre planlegging. Barn og unge får med ”Barnetråkk” en reell mulighet for medvirkning i utvikling og forbedring av egne omgivelser.

Barnetråkkregistrering er en metode for å kartfeste opplysninger om barn og unges bruk av steder. Prinsipper er at barna selv er ekspertene på sitt nærmiljø – og derfor selv gjør registreringene i kartet.

Barnetråkk i Ålesund

Barna ved alle skolene i Ålesund har vært med på å kartlegge hvordan de beveger seg i hverdagen gjennom prosjektet barnetråkk. Denne kartleggingen skal brukes i seinere planprosesser, og til å utarbeide en trafikksikkerhetsplan.

Eksempel på barnetråkkregistreringer, brukt i områdeplan for Kverve, Ellingsøy (pdf).

For mer informasjon, se nettsiden barnetråkk.no.

Medvirkningsmøter og workshop

Volsdalsneset

Under arbeidet med områdeplan for Volsdalsneset ble det invitert til medvirkning i form av workshop for elevrådene ved Kolvikbakken ungdomsskole, Volsdalen skole og Ålesund videregående (avdeling Volsdalsberga), samt et åpent møte i november 2014. Fokuset var på barn og unge i planen.

Bysentrum - sydsiden

Midt i Ålesund sentrum skal det bygges ny videregående skole, kulturskole og ei kulturhavn.

Rundt 40 ungdommer mellom 12 og 19 år ble invitert til workshop i oktober 2011. Målet var å få innspill til hvordan området kan bli et bra sted for barn og unge, både ute og inne, på kveldstid og dagtid, og for ulike grupper barn og unge.

Videre ble 75 elever fra Ålesund og Fagerlia videregående skoler invitert til gründercamp for å jobbe med ideer til brukervennlig utforming av den nye "Byskolen", uteområdet og bydelen Sørsida.

Delta på barnetråkk

Kommunens planleggere trenger oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Derfor oppfordres kommunens skoler til å gjennomføre barnetråkk med minst én klasseårlig.

Hvis du vil gjennomføre barnetråkk, se nettsiden barnetråkk.no

Se også

Barnerepresentant - barnas representant i plansaker

Ungdomsrådet - rådgivende organ for kommunen i alle spørsmål som gjelder levekårene for ungdom.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119