Skatteavregning og oppgjør

Klage på skatteoppgjøret

Skrevet .

Har du ikke fått godskrevet alle forskuddstrekk du skulle hatt på selvangivelsen din?

Finn i så fall frem kopier av lønnsavregninger/lønnsslipper, og ta kontakt med Nordre Sunnmøre kemnerkontor.

Du må i alle tilfelle sende inn selvangivelsen innen fristen.