Skatteavregning og oppgjør

Penger til gode ved skatteoppgjøret

Skrevet .

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de som har reservert seg eller ikke har egnet konto får tilsendt utbetalingskort.

Kemnerkontoret kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den som Skattedirektoratet på forhånd har funnet fram til.

Skatteoppgjør:

Klage


Fristen for å klage på likningen er 10. august. De som får skatteoppgjøret til høsten får beskjed om dette i eget brev. Har du betalt for mye skatt, skal du ha rentegodtgjørelse av det som er for mye innbetalt.

Dersom det tar lang tid uten at tilgodebeløpet kommer:

Har du husket å sjekke om beløpet har kommet inn på bankkontoen din? Det er svært mye som skal sendes ut. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Skylder du skatt eller forsinkelsesrenter for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt igjen til dette er undersøkt og dekket opp. Da kan det ta opptil 6 uker etter at ligningen er lagt ut før saken er ferdigbehandlet. Har vi brukt pengene til oppdekking vil skattyter få et nytt disponeringsoppgjør som viser hva pengene har gått til.

Tar det enda lenger tid ?
Er du sikker på at du har meldt riktig adresse til folkeregisteret? Når du flytter plikter du å fylle ut en flyttemelding og sende denne til folkeregisteret.. Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskortet, kan det ha kommet i retur på grunn av feil adresse. Har du mistanke om dette ring 70 16 20 00.