Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skatteavregning og oppgjør

Lemping av skatt

Skatter og avgifter skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller etter tvangsinnfordring. Lemping er et unntak fra denne hovedregel.

Skriv ut

Penger til gode ved skatteoppgjøret

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de som har reservert seg eller ikke har egnet konto får tilsendt utbetalingskort.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119