Etterskuddspliktige: Forskudds- og restskatt

Skrevet .

Etterskuddsskatten består av to deler, forskuddskatt og restskatt. Etterskuddspliktige skattytere er aksjeselskaper og norske avdelinger av utenlandske foretak.


Forskuddsskatt er den del av skatten som selskapet skal betale før likningen er foretatt. Forskuddsskatt skrives ut av skattemyndighetene på grunnlag av likningsopplysninger fra foregående år. Forskudds-skatteseddel, hvor det fremgår hvor mye som skal betales i forskuddsskatt, blir sendt ut fra skattekontoret i januar, året etter inntektsåret.

Restskatt er differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvor mye som eventuelt skal betales i restskatt vil fremkomme av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret.
Skatteoppgjøret sendes ut fra kemnerkontoret.

Frister

Forskuddsskatt skal betales i to terminer:
1. termin 15. februar
2. termin 15. april

Tilleggsforskudd betales innen 31. mai.

Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter at skattelistene er lagt ut og skal betales til skatteoppkreveren i firmaets kontorkommune.

Betaling og renter

Benytt de særskilt tilsendte betalingskortene og påse at det benyttes riktig betalingskort med korrekt skatteart, termin og år.

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er generert ut fra hvilken skatteart (arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, etterskuddsskatt mv.) betalingen gjelder. Man må derfor ikke innbetale flere skattearter på samme KID-nummer.

KID-nummer for betaling av selskapsskatt kan du få ved å henvende deg til Kemnerkontoret.

Betaling skal skje til Nordre Sunnmøre kemnerkontors bankkonto for skatt

Endringer og klager

Ved endring av utskrevet forskuddsskatt og klage på utliknet skatt:
Kontakt SKATT MIDT-NORGE
Telefon 800 80 000
Postadr.: Postboks 2060, 6402 Molde
E-post:

Navne- og adresseendringer:
Kontakt Brønnøysundregistrene
Telefon: 75 00 75 00
Telefaks: 75 00 75 05
Postadr.: 8910 Brønnøysund

Spørsmål vedrørende avregning av skatten:
Kontakt Nordre Sunnmøre kemnerkontor,
telefon 70 16 20 00

Forsinkelsesrenter

Ved forsinket betaling av etterskuddsskatt påløper det forsinkelsesrenter.
 
Den generelle regelen for forsinkelsesrente på skatter er at man benytter den til enhver tid gjeldende styringsrenten fra Norges Bank med tillegg av 8 %. Forsinkelsesrenten kan endres to ganger per år, 1. januar og 1. juli.