Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Arbeidsgiveres rapporteringsplikt

A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen for ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontroll går i hovedsak ut på at foretak med arbeidsgiveransvar blir regnskapsmessig kontrollert.

Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har Kemnerkontoret plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan selge for å dekke kravet. Da vil vi holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Etterskuddspliktige: Forskudds- og restskatt

Etterskuddsskatten består av to deler, forskuddskatt og restskatt. Etterskuddspliktige skattytere er aksjeselskaper og norske avdelinger av utenlandske foretak.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119