Kommunalt næringsfond

Skrevet .

Ålesund kommunes næringsfond skal bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette for å utvikle et mer variert nærings - og jobbtilbud i kommunen.

Tjenesten forvaltes av Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) gjennom Hoppid-kontoret.

Innbyggere og bedrifter i kommunene Ålesund, Sula og Skodje kan søke midler fra de tre kommunenes næringsfond gjennom ÅKP.

Les mer om hvordan søke støtte fra næringsfondet på nettsiden til ÅKP.

Se retningslinjer for Ålesund kommunes næringsfond.