Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunalt næringsfond

Ålesund kommunes næringsfond skal bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette for å utvikle et mer variert nærings - og jobbtilbud i kommunen.

Tjenesten forvaltes av Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) gjennom Hoppid-kontoret.

Innbyggere og bedrifter i kommunene Ålesund, Sula og Skodje kan søke midler fra de tre kommunenes næringsfond gjennom ÅKP.

Les mer om hvordan søke støtte fra næringsfondet på nettsiden til ÅKP.

Se retningslinjer for Ålesund kommunes næringsfond.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119