Miljøsertifisering

Skrevet .

Miljøsertifisering er godkjenningsordninger for bedrifter og organisasjoner som ønsker å vektlegge miljøaspektet i sin virksomhet.

Miljøsertifisering går ut på at det blir utstedt et sertifikat fra en uavhengig tredjepart på at et produkt er hva det utgir seg for å være. Sertifiseringen er frivillig, og kommer i tillegg til et lands lovgivning på området. Etablerte merker gir signaler til sluttbrukerne, og er det eneste som er akseptert som troverdig på det internasjonale markedet.

Det finnes tre sertifiseringssystemer:

Miljøsertifisering er frivillig.