Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering er godkjenningsordninger for bedrifter og organisasjoner som ønsker å vektlegge miljøaspektet i sin virksomhet.

Miljøsertifisering går ut på at det blir utstedt et sertifikat fra en uavhengig tredjepart på at et produkt er hva det utgir seg for å være. Sertifiseringen er frivillig, og kommer i tillegg til et lands lovgivning på området. Etablerte merker gir signaler til sluttbrukerne, og er det eneste som er akseptert som troverdig på det internasjonale markedet.

Det finnes tre sertifiseringssystemer:

  • Miljøfyrtårn – som er en nasjonal sertifiseringsstandard
  • EMAS – som en EU’s miljøsertifiseringssystem
  • ISO 14001 – som er et internasjonalt sertifiseringssystem 

Miljøsertifisering er frivillig.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119