Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vest-Norges Brusselkontor

Bak Vest-Norges Brusselkontor AS står dei tre fylkeskommunane, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, pluss ei rekke vestlands kommuner der i blant Ålesund.

Kontoret skal være et bindeledd mellom Vest-Noreg og Europa. Kontoret skal både formidle informasjon fra EU og Brussel, samtidig som kontoret skal markedsføre Vest-Norge i Brussel og EU-systemet.

Ansvarlig virksomhet

Politisk sekretariat

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119