Landbruk

Skrevet .

Landbruk omfatter dyrking av jordbruksprodukter, frukt- og hagebruksvekster, storfehold og melkeproduksjon, saue- og geitehold, svinehold og fjørfehold. Skogbruk består i hovedsak av tømmerhogst, skogplanting og tjenester tilknyttet skogbruk. Tjenesten i Ålesund dekkes av interkommunalt landbrukskontor.  Dyrevelferd både innen landbruket men også for kjæledyr og sportsdyr ivaretas av Mattilsynet.

Sentrale tjenester

Se også

Konsesjon og boplikt | Virkemidler i landbruketKulturlandskap  | Jakt og vilt

Eksterne ressurser

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor | Mattilsynet  Statens landbruksforvaltning