Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunale avgifter og gebyr

Behandling av konsesjons- og delingssaker

Ålesund bystyre har vedtatt betalingsregulativ for behandling av konsesjons- og delingssaker. Gebyrsatsene for konsesjons- og delingssaker er maksimalsatser fastsatt av Statens Landbruksforvaltning (SLF). Gjeldende satser i Ålesund følger maksimalsatsene.

pdfBetalingsregulativ for behandling av konsesjons- og delingssaker 2019

 

pdfBetalingsregulativ for behandling av konsesjons- og delingssaker 2018

 

 

 aNSVARLIG VIRKSOMHET:

Nordre Sunnmøre landbrukskontor

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119