Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunale avgifter og gebyr

Eiendomsregistrering - Gebyr etter Matrikkelloven

Ålesund bystyre har vedtatt følgende gebyrsatser etter Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova).

I regulativet fremgår også øvrige betalingssatser for virksomhet Kart og oppmåling.

pdfBetalingsregulativ for gebyr etter matrikkelloven 2018

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119