Kommunale avgifter og gebyr

Renovasjon og slam

Skrevet .

Ålesund bystyre har vedtatt følgende betalingssatser for Renovasjon og slam.

pdfBetalingsregulativ for renovasjon og slam 2019

 

pdfBetalingsregulativ for renovasjon og slam 2018

  

AnSvarlig virksomhet

Virksomhet Vann, avløp og renovasjon