Informasjon til deg som skal søke om bevilling

Skrevet .

Skal du søke om serveringsbevilling eller skjenkebevilling (eller gjøre endringer i eksisterende bevilling)? Her er svar på ofte stilte spørsmål:

Før du søker

Før du leverer søknaden må følgende være avklart:

 • Hvem eier lokalene?
 • Har du som bevillingssøker innhentet tillatelse/inngått avtale med eier om bruk av det aktuelle lokalet/ til dette formålet?
 • Har du fått godkjenning fra kommunens Virksomhet for plan og bygning?
 • Er lokalene godkjent for den bruk det søkes om?
 • Er virksomheten meldt til Mattilsynet?

Planlegger du uteservering?

Planlegger du å søke om uteservering eller -skjenking bør du først avklare noen spørsmål:

 • Hvem eier utearealet?
 • Har du som bevillingssøker innhentet tillatelse/inngått avtale med eier om bruk av det aktuelle utearealet til dette formålet?
 • Har du kontaktet omkringliggende virksomheter/eiendommer (nabovarsel)?
 • Trenger du godkjenning fra kommunens Virksomhet for plan og bygning?
 • Trenger du godkjenning fra kommunens Virksomhet for veg anlegg og park?
 • Kan plasseringen komme i konflikt med politivedtektene (til hinder for fri ferdsel)?
 • Vær også oppmerksom på politivedtektene ved plassering av stoler og bord for røykere.

Virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse kan ny eier drive på eksisterende bevilling i inntil tre måneder forutsatt at melding om virksomhetsoverdragelsen og søknad om ny bevilling er levert kommunen innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted.

Søknadsbehandling

Før søknadene blir behandlet innhenter kommunen uttalelser fra politiet og Skatteetaten.

Søknader om serveringsbevilling behandles fortløpende i administrasjonen.

Søknader om skjenkebevilling behandles politisk. Regn med minst to måneders behandlingstid for søknaden.

Kunnskapsprøver

Styrer og stedfortreder av skjenkebevilling må ha bestått kunnkskapsprøve om alkoholloven. Styrer av serveringsbevilling må ha bestått kunnskapsprøve om serveringsloven (etablererprøven).

Se også øvrige oppslag om bevillinger her på nettsidene.