Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Etablerer- og kunnskapsprøver

Ålesund kommune arrangerer individuelle kunnskapsprøver til den som skal være daglig leder av serveringssted og de som skal være styrer eller stedfortreder for alkoholbevilling på skjenkested eller i butikk.

Etablererprøve (serveringsloven)

Den som skal være daglig leder på et serveringssted og serverer mat/drikke (eksempelvis restauranter, pub/bar, kafeer, kiosk/gatekjøkken, bensinstasjoner, mobile vogner), må ha bestått etablererprøve etter Lov om serveringsvirksomhet. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven).

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Kunnskapsprøve (alkoholloven)

Den som skal være styrer, stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis.

Det er tre typer kunnskapsprøver:

  • for salgsbevilling (alkoholholdig drikk i gruppe 1) – eksempelvis butikker
  • for skjenkebevilling (alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3) – eksempelvis restauranter, pub/bar, utested.
  • for kontrollører.

Enhver som ønsker det kan få avlegge prøve.

Om prøvene

Læremateriell for etablererprøven er utarbeidet av VINN-senteret i Narvik (Veiledningsinstituttet i Nord-Norge) og må bestilles av den enkelte.

Gyldig legitimasjon må fremvises på prøvedagen.

Når prøven er avlagt vil kandidaten få informasjon om prøven er bestått eller ikke. Brev med informasjon om resultat fra prøven blir sendt til kandidaten, og ved bestått prøve vil et kunnskapsbevis vedlegges.

Gebyret på prøven er kr 400,-. Dette kan enten bli fakturert i etterkant eller betalt med Vipps i resepsjonen på prøvedagen. Kunnskapsbevis vil ikke bli utstedt før gebyret er betalt.

 

Hjelpemidler

  • Etablererprøven: kun tillatt med lovsamling som Servicetorget har til utlån.
  • Kunnskapsprøve: kun tillatt med ordbok.
  • Mobiltelefon under prøven er ikke tillatt.

Klageadgang

Det er ikke klageadgang i forbindelse med etablererprøven og kunnskapsprøvene, men enhver kan ta prøven opp igjen så mange ganger det er behov for. Det må betales nytt gebyr for hver gang.

Påmelding

Skjema for påmelding til kunnskapsprøven

Hjemmel

Se også:

VINN-senteret i Narvik (Veiledningsinstituttet i Nord-Norge)

Emneord: kunnskapsprøve, skjenk, salg, skjenking, alkohol, mat, servering, alkoholprøven, ølprøve, etablerer, etablererprøve

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119