Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Internkontroll ved festivaler og lignende arrangement

I henhold til alkoholloven kan det stilles krav til den som får alminnelig skjenkebevilling for enkeltanledning at man skal ha et internkontrollsystem for arrangementet for å sikre at alkoholloven og de kommunale bestemmelsene blir overholdt. Her er noen råd for å etablere et slikt system.


Det er viktig at dette videreformidles til de ansatte på en positiv måte slik at alle ser sin del av ansvaret for å sikre at arrangementet blir avviklet på en god måte som ikke medfører negative konsekvenser for de ansvarlige, deltagerne eller omgivelsene. Bevillingshaver bør derfor vise at dette er noe man prioriterer, og sørge for at de ansatte blir involvert slik at de er seg sitt ansvar bevisst og kan bidra med forslag til gode løsninger.

Noen praktiske råd

Tenk gjennom hvilke utfordringer arrangementet byr på i forhold til å overholde bestemmelsene. Det skal være praktiske, konkrete tiltak som kan dokumenteres.

Først må man se på hvilke bestemmelser det er man skal overholde. Hva sier loven? Hva sier bevillingsreglementet? Hva står i vedtaket? Har politiet stilt egne krav? Sørg for god kontakt med politiet og lytt til deres råd.

Er det spesielle utfordringer ved dette arrangementet? Kontroll ved inngang, ung målgruppe? Hvordan passer vi på at det ikke blir overskjenking? Hvordan passer vi på at det ikke skjenkes til mindreårige?

Hvordan håndterer vi vanskelige situasjoner? Hva når noen må bortvises? Hva bør man si/hva bør man ikke si?

Hvordan får man tilkalt hjelp ved behov? Politiet? Bevillingshaver? Andre? Sett opp telefonlister: nødnumre, vaktlister, ansvarlige.

Sett opp klare rutiner og retningslinjer for hva som skal gjøres og av hvem. Sørg for at alle får tilstrekkelig informasjon om dette – gå gjennom og dokumenter at de ansatte har satt seg inn i reglene (underskrift).

Det kan være nyttig å samle all informasjonen i permer eller foldere som er tilgjengelige på de forskjellige utskjenkingspostene, men ikke sats på at de ansatte skal sette seg inn i reglene når de kommer på første vakt. Dette er noe de bør ha vært med på å diskutere gjennom og ha god kjennskap om på forhånd slik at de er godt rustet til å takle situasjoner etter hvert som de oppstår og bidra til et positivt arrangement.

Når noe skjer

Sørg for å notere ned hendelsen. Hva var det som skjedde, hvem var til stede, hva ble gjort? Før logg over hendelser og oppsummer etterpå. Handlet vi riktig? Kunne vi taklet dette på en annen måte? Dette kan være nyttig informasjon til bruk ved senere arrangement og vil også være nyttig dokumentasjon hvis det blir påpekt mulige overtredelser av alkoholloven ved kontroll.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119