Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skjenkebevilling

Den som ønsker å drive skjenking av alkohol må først søke om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk.

Oppstart serveringsted - serveringsbevilling

Den som ønsker å drive et serveringssted, må først søke om serveringsbevilling. Det er bevillingshavers ansvar å påse at serveringsbevilling foreligger før stedet åpnes for publikum.

Salgsbevilling for alkohol

Den som ønsker å selge alkoholholdig drikk fra butikk må søke om salgsbevilling.

Etablerer- og kunnskapsprøver

Ålesund kommune arrangerer individuelle kunnskapsprøver til den som skal være daglig leder av serveringssted og de som skal være styrer eller stedfortreder for alkoholbevilling på skjenkested eller i butikk.

Internkontroll ved festivaler og lignende arrangement

I henhold til alkoholloven kan det stilles krav til den som får alminnelig skjenkebevilling for enkeltanledning at man skal ha et internkontrollsystem for arrangementet for å sikre at alkoholloven og de kommunale bestemmelsene blir overholdt. Her er noen råd for å etablere et slikt system.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119