Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Søk om fast treningstid i idrettshaller og på baner

Fast treningstid og tider for arrangement i idrettshaller og på baner tildeles årlig.

Hva leies ut?

Idrettsbane: Aksla stadion

Idrettshaller:

Når er det utleie?

Fast treningstid tildeles for ett år av gangen.Treningtid tildeles i ukedagene. Arrangement foregår fortrinnsvis i helgene.

For idrettshallene følger tildelingen skoleruta.

For idrettsbanen Aksla stadion følger tildelingen friidrettssesongen fra midten av april til oktober, mens det for fotball tildeles for midten av mai ut september (værforbehold).

Kriterier for utleie

pdfSe tildelingskriterier for treningstider i de kommunale hallene (2019/20)

Vilkår

Ved søknad skal idrettslaga dokumentere aktivitetsomfang og nivå (antall lag med i seriesystemet og divisjon).

Bruks- og ordensreglementet for idrettshallene i Ålesund regulerer også hvordan leiertaker skal forholde seg.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om trenings- og arrangementstider er å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan iht. Forvaltningslovens § 28 påklages til det kommunale klageorgan.

Søknad

Søk om å bruke idrettsbaneN

Søknadsskjema for faste treningstider på idrettsbaner.

Søknadsfrist 15. mars.

Søk om å bruke idrettshallene

Søknadsskjema for faste treningstider i idretthsallene.

Søknadsfrist 15. april.

Søke treningstid i skolenes lokaler?

Det er også mulig å søke om fast treningstid i skolenes lokaler. Der gjelder egne regler og søknadsfristen er 15. juni årlig.

Søke om enkeltarrangement?

For å søke om tid i hallene, på banene eller i skolenes lokaler til enkeltarrangement, bruk Aktiv kommune. Søknadene behandles fortløpende. Aktiv kommune viser oversikt over tildelte og ledige trenings- og arrangementstider.

Mer informasjon

Kontaktperson: Konsulent Birgitte Flåthe Lindseth
Telefon 70 16 24 26
E-post:

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119