Idrettsanleggene

Kommunale idrettsbaner

Ålesund kommune har følgende idrettsbane:

Søk om å bruke idrettsbaneN

Søknadsskjema for faste treningstider: Søknadsfrist 15. mars. Fast treningstid tildeles for ett år av gangen. Friidrettssesongen varer fra midten av april til oktober.

For å søke om tid til enkeltarrangement, bruk Aktiv kommune. Søknadene behandles fortløpende. Aktiv kommune viser oversikt over tildelte og ledige trenings- og arrangementstider.

Kommunale idrettshaller

Ålesund kommune har følgende idrettshaller:

Søk om å bruke idrettshallene

Søknadsskjema for faste treningstider: Søknadsfrist 15. april. Fast treningstid tildeles for ett år av gangen og følger skoleruta.

For å søke om tid i hallene til enkeltarrangement, bruk Aktiv kommune. Søknadene behandles fortløpende.  Aktiv kommune viser oversikt over tildelte og ledige trenings- og arrangementstider.

Sparebanken Møre Arena

Sparebanken Møre Arena er eid av Ålesund kommunale Eiendom KF. Tildeling av treningstider administreres av Sparebanken Møre Arena AS som drifter anlegget.

Besøksadresse: Sjømannsveien 16
Telefon: 70 11 54 80
Epost:  

Mål og kapasitet
Innvendige mål er totalt 75 x 110m; 8250 m². Hallen har kunstgressbane med internasjonale mål (102*63). tillegg kommer areal rundt banen, inklusiv 4 løpebaner Innvendig max. høyde, senter hall til takkonstruksjoner, er 20m.

Øvrige opplysninger se nettsidene til Sparebanken Møre Arena.

Søknad

Søknadsfrist for nye treningstider er vanligvis i slutten av august.

Pris

Sparebanken Møre Arena har eget betalingsregulativ.

Ansvarlig for tjenesten

Sparebanken Møre Arena AS

 


Mer informasjon

Kontaktperson: Konsulent Birgitte Flåthe Lindseth
Telefon 70 16 24 26
E-post:

 

Se også

Gymsaler

og haller - kommunale
%MCEPASTEBIN%