Utleie av lokaler på skolene

Skrevet .

Skolenes gymnastikksaler, skolelokaler generelt og svømmebasseng er mulig å leie.

Fast leie til treningstid og øving

Det er mulig å søke om fast trening- og øvingstid i kommunale anlegg.

Ved tildeling av treningstider skal grupper som driver aktiviteter for barn prioriteres. Tildeling skjer etter følgende prioritering:
1. Den enkelte skole (inntil en dag pr. uke til egne aktiviteter)
2. Skolekorps
3. Barnegrupper under 18 år
4. Grupper barn/ungdom over 18 år
5. Idrettslag og lignende med aktører over 18 år
6. Lag/grupper som driver egenaktivitet for voksne (bedriftsidrettslag, private mosjonsgrupper m.v.)

Søknad

Fast trenings- og øvingstid tildeles for ett år av gangen og følger skoleruta.

Søknadsfristen er 15. juni.

Søk om fast trenings- og øvingstid i skolelokaler.

Enkeltstående arrangement

Rektor/virksomhetsleder tar avgjørelse om enkeltutleie av gymnastikksaler, svømmehaller og klasserom, og om fast utleie av klasserom. Slik utleie kan avtales for inntil ett skoleår om gangen.

Utleie følger skoleruta. Det er dermed ikke mulig å leie skolenes lokaler i skoleferiene.

Søk

Lag, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om å leie kommunale anlegg til enkeltarrangement på nettportalen Aktiv kommune Ålesund. Her kan du også se ledige/opptatte tider.

Søknader må sendes inn i god tid, og senest fire uker før arrangementet, åtte uker ved store arrangement.

Behandling av søknader skjer normalt innen tre uker.

Søk på Aktiv kommune Ålesund

Reglement

Regler for utleie av av skolelokaler og svømmebasseng ved skolene. I tillegg gjelder skolenes egne reglement for bruk.

Pris

Se gjeldende betalingsregulativ for leie av skolelokaler.

Mer informasjon

Se presentasjon av lokalene og kalender over tildelte/ledige tider i nettløsningen Aktiv kommune Ålesund.