Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge mellom 2 og 16 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Ålesund kommune har for tiden ikke et tilbud om Opplevelseskort.

Barn som vokser opp i en familie med lav inntekt bør kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre.

Om kortet

Opplevelseskortet må brukeren ta med når han/hun skal benytte seg av en aktivitet. Det er også mulig for brukeren å ta med seg en venn eller et familiemedlem.

Kortet fungerer som et klippekort og er gyldig for et kalenderår. Kortet kan ikke fylles på med nye klipp i denne perioden, så del gjerne klippene litt utover året.

Kortet kan brukes hos de aktørene som har inngått et samarbeid om Opplevelseskortet. For tiden er det ikke et slikt samarbeid i Ålesund kommune.

Opplevelseskortet er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.

 

NAV velger hvem som skal få

Virksomhet kultur i Ålesund kommune samordner og administrerer tiltaket.  Gjennomføringen skjer i nært samarbeid med NAV Velferd, som velger ut brukerne.

 

Andre nettressurser

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119