Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tilskudd til kulturarbeid for funksjonshemmede (fortløpende)

Ålesund kommune kan gi tilskudd til lag og organisasjoner som tilbyr kulturaktiviteter for personer med funksjonshemminger. Det kan også gis tilskudd til enkeltpersoner for å gjøre deltagelse i kulturaktiviteter mer tilgjengelig.

Ved oppstart og gjennomføring av nye tiltak kan Virksomhet kultur være behjelpelig med råd og veiledning.

Søknad

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til

Søknadene behandles fortløpende. 

Før du søker må du lese retningslinjene for tildeling av kommunale kulturmidler - om hvem som kan søke og kravene som stilles til selve søknaden din.

Kontaktperson

Om du trenger hjelp til å sette opp søknaden, ta kontakt med fagleder allmen kultur/oppvekstmiljø Jelena Aurora Mensah  (70 16 24 17)

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119