Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Arrangementtilskudd (fortløpende)

For kulturarrangement kan det bevilges tre former for tilskudd.

Direkte tilskudd

Det kan ytes direkte tilskudd til særskilte arrangement. Ved annonsering (avisannonser, plakater, programhefte) skal det opplyses at arrangementet har fått tilskudd, og følgende formulering skal brukes: «støttet av Ålesund kommune».

Dekning av underskudd

Det kan gis tilskudd til dekning underskudd ved arrangement. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 10.000,-.

I helt spesielle anledninger kan tilskuddet økes. Evt. tilskudd utbetales etter at revidert regnskap er presentert.

Norgesmesterskap

Idrettsarrangement med formell status som norsk mesterskap der HM Kongens pokal utdeles, gis et tilskudd på kr. 20.000. Andre Norgesmesterskap for senior inntil kr. 10.000.

 

Søknad

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til

Søknadene behandles fortløpende. 

Før du søker må du lese retningslinjene for tildeling av kommunale kulturmidler - om hvem som kan søke og kravene som stilles til selve søknaden din.

Kontaktperson

Om du trenger hjelp til å sette opp søknaden, ta kontakt med fagleder allmen kultur/oppvekstmiljø Jelena Aurora Mensah  (70 16 24 17)

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119