Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Etableringstilskudd (kulturtiltak) fortløpende

Tilskudd kan gis til nystartede foreninger.

Tilskudd gis til nystartede foreninger og lag med et beløp på inntil kr. 10.000,-, og til idrettsskoler etablert i henhold til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF) sine retningslinjer; kr. 10.000,-.

For å få slike tilskudd må foreningen/laget som hovedregel ha minst 15 medlemmer og drive sin virksomhet i Ålesund kommune.  For nye idrettslag må det legges ved dokumentasjon for opptak i NIF.

Se også

Idrettskoler og tilskudd  

Søknad

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til

Søknadene behandles fortløpende. 

Før du søker må du lese retningslinjene for tildeling av kommunale kulturmidler - om hvem som kan søke og kravene som stilles til selve søknaden din.

Kontaktperson

Om du trenger hjelp til å sette opp søknaden, ta kontakt med fagleder allmen kultur/oppvekstmiljø Jelena Aurora Mensah  (70 16 24 17)

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119