Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kursstøtte innen kultur (fortløpende)

Tilskudd kan gis til deltakere på kurs og konferanser som har som hovedmål å gi ledere/instruktører et bedre grunnlag for sitt arbeide innenfor sine respektive aktivitetsområder.

Kommunen kan maksimalt dekke 50% av de samlede utgifter til reise, opphold og kursavgift.

For lokale kurs ytes tilskudd på inntil kr. 7.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.

For regionale eller landsomfattende kurs kan ytes tilskudd på inntil kr. 10.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.

Søknad

Søknadskjema for kurstøtte.

Søknadene behandles fortløpende.

Før du søker må du lese retningslinjene for tildeling av kommunale kulturmidler - om hvem som kan søke og kravene som stilles til selve søknaden din.

Kontaktperson

Om du trenger hjelp til å sette opp søknaden, ta kontakt med fagleder allmen kultur/oppvekstmiljø Jelena Aurora Mensah  (70 16 24 17)

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119