Hundehold og båndtvang

Ålesund kommune har vedtatt egen forskrift om hundehold i Ålesund kommune. Dette for å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, som ivaretar hensynet til trygghet og forebygger konflikter mellom hundeeiere og allmennheten.

Hundeiere i Ålesund må forholde seg til hundeloven og til egen forskrift som gjelder for Ålesund kommune.

Forskriften ligger ute på Lovdata også og heter Forskrift om hundehold, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

Båndtvang - generell aktsomhet

Forskriften beskriver at en hundeeier skal vise generell aktsomhet uansett hvor en ferdes i Ålesund kommune og at i tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund holdes i bånd eller være forsvarlig innegjerdet eller innestengt i hele kommunen, jf. hundeloven § 6.

Særlig aktsomhet og båndtvang hele året

§ 4b forteller at det er båndtavng hele året (jf. hundeloven § 6 pkt. a) og b) i tilknyting til

Frilufts-/friområder med båndtvang hele året

 
Tueneset-Hessa-baandtvang-sone-large Nrvy-Borgundgavlen-baandtvang-sone-large
Tueneset
(fra Sævollen til Drevika)
Aksla, Husafjellet,
Borgundgavelen
Hatlaaasen-aase-baandtvang-sone-large Brusdalsvatnet-baandtvang-sone-large
Hatlaåsen Spjelkavik - Vasstranda

§ 4c beskriver at det i følgende frilufts-/friområder er båndtvang hele året, (jf. hundeloven§ 6 pkt. d).

Kartene ved siden av kan klikkes på for å ses på i fullstørrelse.
pdf Båndtvangområder_A4.pdf

Hunder ingen adgang

§ 5 i forskriften forteller at hunder ikke har adgang - heller ikke om de er i bånd - i lekeområder ved barnehager og skoleområder(skolegårder), med mindre barnehagen eller skolen har gitt tillatelse, jf. hundeloven § 6, siste ledd.

Forsøpling, ro og orden

Hundeeier er ansvarlig for ro og orden, og at hundeholdet ikke skaper unødvendig støy (bjeffing) i boligområder mv.

Hundeeier skal motvirke forsøpling ved at hundeekskrementer fjernes fra gater, veier, turstier og friområderomgående, jf. hundeloven § 11.

Andre bestemmelser

Det er egne regler knyttet til hunder i arbeid.