Dokumentsenter - kommunens arkiv

Skrevet .

Hovedarkivet inneholder alt fra byens gamle kart og historiske dokumenter, til dagens aller siste saksbehandlede dokumenter. Dokumentasjonen og arkiv er fordelt mellom nærarkiv, hovedarkivet på Ålesund rådhus og Interkommunalt arkiv.

Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens sentrale arkivfunksjoner. De sikrer faglig forsvarlig arkivering av både gamle og nyere dokumentasjon. Dokumentsenteret håndterer kommunens inngående post. 

Ta først kontakt med Servicetorget, om det er spesielle historiske dokumenter du leter etter som har med Ålesund å gjøre. Dette gjelder også om du må ha kopi av ditt gamle vitnemål eller helsekort.

Sentrale tjenester

Se også

IKA Møre og Romsdal | Digitalarkivet