Badeplasser

Skrevet .

I Ålesund er det flere fine badeplasser. Noen er private og noen drifter og eier kommunen.

Opparbeidede badeplasser

Badeplasser

Kommunale og ikke-kommmunale: 

Se også

Badevannskvaliteten i Ålesund

Ansvar

Veg, anlegg og park